Tarih

OSMANLI PADİŞAHLARI

# Padişah Saltanat Yılları Babası Annesi Türbesi 1 I. Osman [Gâzi] (ö. 1324) 1302-1324 Ertuğrul Gâzi Halime Hatun Bursa 2 Orhan [Bey] (ö. 1362) 1324-1362 I. Osman [Gâzi] Mâl Hatun Bursa 3 I. Murad (ö. 1389) 1362-1389 Orhan [Bey] Nilüfer Hatun Bursa 4 I. Bâyezid [Yıldırım] (ö. 1403) 1389-1403 I. Murad Gülçiçek Hatun Bursa 5… Okumaya devam et OSMANLI PADİŞAHLARI

Osmanlı Türkçesi

OSMANLI TÜRKÇESİ NASIL YAZILIR?

Sizlere yeni keşfettiğim bir siteyi aktarmak isteğiyle bu yazıyı kaleme alıyorum. Sitenin bağlantısı şöyle: www.osmanlicayazilisi.com Bir tarihçi olarak Osmanlı Türkçesi ile yazmaya özenmiş, ancak bu isteğim pek çok kez akim kalmıştır. Zira ya kaf'ı kef ile ya da sin'i sad ile yazmış, bunu da en başta kendim eleştirmiştim. İşte bu site kelimelerin Osmanlı Türkçesi ile nasıl… Okumaya devam et OSMANLI TÜRKÇESİ NASIL YAZILIR?

Edebiyat

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Her zaman noktalama hususunda hassas olmuşumdur. Zira bir dili doğru ve kendi kuralları ölçüsünde yazmak her şeyden önce o dile bir hürmet ve itibar etmenin göstergesidir. Bu bakımdan müteaddit defa dahi olsa “et-tekrâru ahsen velev kâne yüz seksen / Yüz seksen kez olsa da tekrar etmek iyidir" mucibince dönüp bakmak ve aşina olmak gerekiyor. TDK'nın sitesinden… Okumaya devam et NOKTALAMA İŞARETLERİ

Sanat

MALAZGİRT 946…

Malazgirt Anma Programı, bu yıl 24-25-26 Ağustos'ta savaşın gerçekleştiği yerde yani Malazgirt'te coşkuyla kutlandı. 946. sene-yi devriyesini idrak ettiğimiz bu anma programı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından tertip edildi. Biz de Okçular Vakfı bünyesinde yer alan Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü olarak bu anma programına Selçuklu tarihçisi hocalarımız ile iştirak ettik. Programda şu hocalarımız ve görevlilerimiz yer… Okumaya devam et MALAZGİRT 946…

Tarih

ANADOLU’DAKİ İSLÂM KİMLİĞİ VE MAYASININ OLUŞTUĞU BİR TÜRK İSLÂM ŞEHRİ: KONYA

Konya şehri, İç Anadolu bölgesinde aynı ismi taşıyan ovanın batı kısmında yer alan ve yüksekliği 1000 metreyi bulan bir düzlükte kurulmuştur. Şehrin adı hakkında birçok fikir ileri sürülmekle beraber yaygın görüş Frig dilindeki Kawania’dan geldiği ve bu ismin de daha sonra Konion şekline dönüştüğü yönündedir. İslâm kaynaklarında da şehrin adı -menşeine mutabık olarak- Kūniye (قونية)… Okumaya devam et ANADOLU’DAKİ İSLÂM KİMLİĞİ VE MAYASININ OLUŞTUĞU BİR TÜRK İSLÂM ŞEHRİ: KONYA

Nesir

BABAMA MEKTUP İÇİN…

     Sen üstüne başına dikkat etmezdin; bense ne kendime bakıyorum, ne de arabama. Senden söz alarak birçok şey kaptığım doğrudur; fakat bende senin tabiiliğin yok, senden aldıklarımı kendime göre güzel biçimlere sokuyorum. Bazıları da bu yüzden beni bir şey sanıyor. ‘Tedrici intihar’ gibi (içki meselesinde). Oysa asıl olan sensin. Benim gibi şüpheler içinde yaşamadın… Okumaya devam et BABAMA MEKTUP İÇİN…

Edebiyat

FATİH SULTAN MEHMET HÂN VE CİHÂD

Bu şiir, medeniyetimizde cihâdın nasıl anlaşıldığı ve zannımca nasıl anlaşılması gerektiğini hülasa eden, fetihten anlamamız gerekenin ne olduğunu ifade eden, kimilerinin "Haçlılar da fetih yaptı öyleyse" gibi galiz ifadelerine cevap niteliğinde olan nadide bir eserdir. İmtisâl-i câhidû fillâh olubdur niyyetüm Dîn-i İslâm’un mücerred gayretidür gayretüm Allah için küfürle cihadın misalini vermektir niyetim; Mücerret gayretim, (sadece)… Okumaya devam et FATİH SULTAN MEHMET HÂN VE CİHÂD